| Vista Analyse inngår rammeavtale med Statnett

Vista Analyse inngår rammeavtale med Statnett

Oslo, 10.08.2012

Statnett har valgt Vista Analyse som samarbeidspartner for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser. I kontakt med Statnetts egne eksperter skal Vista sikre kvaliteten i samfunnsøkonomiske analyser av utbyggingsprosjekter. Rammeavtalen løper i to år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Avtalen blir inngått etter en omfattende anbudskonkurranse der mange miljøer la inn tilbud. – Vi er meget fornøyd med å ha fått avtale med Statnett, sier Vistas Daglige leder Ingeborg Rasmussen. Den viser vår posisjon som ett av Norges fremste samfunnsøkonomiske analysemiljø, og gir oss anledning til å jobbe enda mer med kraft- og energimarkedene. Fra før har Vista Analyse rammeavtaler med Finansdepartementet, Oljedirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket, NORAD og Oslo kommune.