| Vista i landskapet

Vista i landskapet

Oslo, 18.11.2015

Vista Analyse ved Henrik Lindhjem holdt invitert innlegg på det nasjonale fagseminaret om landskap i Bodø 4.-5. november. Seminaret ble arrangert av Nordland Fylkeskommune og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Vista har flere pågående prosjekter som vurderer samfunnsøkonomisk betydning av ulike typer landskapsforandringer og –inngrep. På seminaret ble et prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd om opplevelsesverdier i landskap som en kulturell økosystemtjeneste vektlagt.