| Hvilke verdier gir grønnstruktur i byer og tettsteder til folk som bor der?

Hvilke verdier gir grønnstruktur i byer og tettsteder til folk som bor der?

Oslo, 10.06.2015

Det er spørsmålet som stilles i denne rapporten som Vista Analyse, med bidrag fra Sweco, har utarbeidet for Miljødirektoratet. Rapporten gir også eksempler på økosystemtjenester fra grønnstruktur i ulike områder. Rapport og resultater er tema for Miljødirektoratets blogg i dag.