| Vista hjelper Verdensbanken i Asia

Vista hjelper Verdensbanken i Asia

Oslo, 11.05.2011

Vista i Bangladesh og Pakistan
Vista Analyse har nylig undertegnet en avtale med Verdensbanken om å analysere helse- og miljørisikoen knyttet til dårlig sanitærforhold, hygiene og urban luftkvalitet i Sindprovinsen i Pakistan og Sundarbans i Bangladesh. Hensikten med prosjektet er å anslå kostnadene knyttet til dårlig vannforsyning, sanitærforhold og hygiene i begge områdene, inkludert effekter på underernæring og luftveisproblemer for barn. Videre skal miljøkostnadene knyttet til dårlig luftkvalitet anslås, med spesiell vekt på effektene av partikler (PM), blyforurensning, trafikkstøy og ulykker i Karachi i Sindh.

Dette skal etterfølges av en nytte-kostnadsanalyse av alternative tiltak som regjeringene kan gjennomføre for å redusere ulempene, spesielt i områder hvor sårbare grupper som fattige, barn og kvinner er spesielt utsatt. En del av oppdraget går også ut på å anslå omfanget av virkningene av forurensningen på disse gruppene, inkludert de fattige og barn under 5 år.

Prosjektet skal gi råd til regjeringene og andre berørte, Verdensbanken, frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner om hvor tiltak for å bedre miljøforholdene og andre inngrep bør settes inn for å oppnå de største samfunnsmessige nettogevinstene.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med den uavhengige konsulenten Bjørn Larsen. Prosjektansvarlig i Vista Analyse er John Magne Skjelvik.