| Vista bistår Lillehammer kommune

Vista bistår Lillehammer kommune

Oslo, 29.06.2018

De siste par ukene har Vista Analyse inngått kontrakt med Lillehammer kommune om to prosjekter. Det ene prosjektet handler om forberedende arbeid før en eventuell ny OL-søknad. Vista Analyse skal gi en første vurdering av anlegg og mulige løsninger. Det andre prosjektet dreier seg om kategorisering av eksisterende og planlagte handels- og næringsarealer, vurdering av framtidig behov for slike arealer og samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til omdisponering av landbruksarealer til utbyggingsformål. Vista Analyse gjennomfører jevnlig prosjekter på vegne av norske byer og tettsteder. Mosjøen, Sandnessjøen, Asker, Drammen, Fyllingsdalen, Elverum og Sandnes er eksempler fra den senere tid.