| Velkommen til Øyvind og Lars!

Velkommen til Øyvind og Lars!

Oslo, 29.06.2018

Vi har vært så heldige å få Øyvind Rørslett og Lars Thorvaldsen til Vista Analyse. Øyvind kommer fra Jernbanedirektoratet og har tidligere jobbet i blant annet Jernbaneverket som regional utviklingssjef for Østlandet. Rørslett har bred erfaring fra samferdselssektoren, kollektivtrafikk og fysisk planlegging. Han har erfaring fra både togoperatørsiden, konkurranseutsetting av togtrafikk, rådgivning samt utredninger og planer knyttet til kollektivtrafikk. Lars leverte masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo i mai. Han har spisskompetanse på empirisk mikroøkonometrisk arbeid og skrev sin masteroppgave om finansskattens insidens. Lars har også en bachelorgrad i journalistitkk fra HiOA og har jobbet som journalist i flere av landets største aviser. Øyvind er tilknyttet Vista Analyse som assosiert partner og Lars er ansatt i en fulltidsstilling. Begge to begynte i juni og passer allerede godt inn i vår gruppe av flinke medarbeidere. Vi ønsker begge velkommen til oss!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website