| Vista arrangerte internasjonal miljøkonferanse

Vista arrangerte internasjonal miljøkonferanse

Oslo, 12.03.2012

Vista Analyse arrangerte 1. mars i år en nordisk konferanse om grønn vekst på vegne av det norske Miljøverndepartementet og Nordisk Ministerråd. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet konferansen, og ble fulgt opp av innledere fra de nordiske landene og ambassadør Janos Herman, leder av EUs delegasjon i Norge og Dirk Pilat fra OECD.

Rund 90 deltakere fikk innsyn i resultatene fra forskjellige studier finansiert av Nordisk Ministerråd, EUs Road Map, så vel som Nordisk ministerråds arbeid med grønn økonomi og grønn vekst, samt bakgrunnsdokumenter fra UNEP, OECD og EUs ulike strategier og initiativer. Dette inkluderer bl.a. dekobling av økonomisk vekst og miljø-ødeleggelser, ressurseffektivitet i industrien samt miljøpolitikk, innovasjon og teknologi.