| Statlige overføringer til kommunene i Vestfold

Statlige overføringer til kommunene i Vestfold

Oslo, 14.05.2012

Gjennomgangen av ulike typer statlige overføringer bekrefter at overføringene per innbygger til kommunene i Vestfold ligger under landsgjennomsnittet. Avviket skyldes primært sammensetningen av kommunene i Vestfold. Vestfold-kommunene defineres verken som distriktskommuner eller storbyer, og med et par unntak, er de heller ikke småkommuner. Ulikhetene forsterkes av at skjønns­tilskuddet i praksis har en klar distriktsprofil, og av at urbanitets­kriteriet i inn­tekts­systemet ikke fanger opp utgifter knyttet til rus og psykiatri i mellom­store by­kommuner.

For mer informasjon kontakt Simen Pedersen. Les rapporten her, presentasjonen her og pressemeldingen her.