Foto: Peter Mydske/Stortinget

Vista Analyses forslag følges opp i regjeringens statsbudsjett for 2024

Oslo, 13.10.2023

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet utførte Vista Analyse i 2020 og 2021, i samarbeid med EY, en områdegjennomgang av blåreseptordningen. Vi kom med en rekke forslag, og flere av disse har siden blitt fulgt opp av regjeringen. I det fremlagte statsbudsjettet for 2024 vises det igjen til områdegjennomgangen når regjeringen foreslår endringer på legemiddelområdet (Prop.1 S – Helse- og omsorgsdepartementet):

Trinnprisordningen. «Tiltakene om justering av enkelte trinnpriser følger opp anbefalingen i områdegjennomgangen for legemidler om å skjønnsmessig justere trinnpriser for alle legemidler etter ti år i ordningen».

Konkurransefremmende mekanismer. «Områdegjennomgangen pekte på at økt bruk av konkurransemekanismer i årene fremover kan bidra til å begrense folketrygdens og pasientenes legemiddelutgifter.» Etter anbudspiloten som ble lansert etter områdegjennomgangen, forslår regjeringen nå at anbud på blåreseptområdet etableres som en permanent ordning fra 2024. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer at om lag 5 prosent av virkestoffene i blåreseptordningen kan være aktuelle for slike anbud.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR