Ulike bilder fra workshopen, Oslo 10.-12. oktober

Workshop om energieffektivisering og fornybar energi i RENEWSM-prosjektet

Oslo, 24.10.2023

Vista Analyse arrangerte mellom 10. og 12. oktober en workshop om energieffektivisering og fornybar energi. Workshopen ble arrangert i samarbeid med Satu Mare County Intercommunity Development Association som en del av RENEWSM-prosjektet om fornybar energi, energieffektivisering og energisikkerhet i Satu Mare regionen i Romania. Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midlene.

Haakon Vennemo, Leif Grandum og Sarah Eidsmo fra Vista Analyse ledet workshopen. Deltakerlisten besto av ordførere fra ulike kommuner i Satu Mare og representanter fra Satu Mare County Intercommunity Development Association.

I tillegg til de faglige innleggene og diskusjonene, inkluderte workshopen også flere feltbesøk for å vise eksempler på god praksis innen fornybar energi og energieffektivisering. Delegasjonen fra Romania fikk besøke Deichman Bjørvika – et bygg som utmerker seg innenfor energieffektivisering; Vulkan Oslo - som hele tiden jobber med å finne nye løsninger for energieffketivsering og bruk av fornybare energikilder; og VEAS-anlegget/Hoop CO2 - hvor det produseres biogass fra avløpsvannet og de er i full gang med et prosjekt for å gjenbruke CO2 fra biogassproduksjonen.

Hele prosjektet vil dokumenteres i en skriftlig rapport som vil ferdigstilles og publiseres her på nettsiden innen utgangen av året.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR