| Vista Analyse skal utrede samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distrikte

Vista Analyse skal utrede samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distrikte

Oslo, 10.10.2011

Vista Analyse ved Ingeborg Rasmussen, Henrik Lindhjem og Simen Pedersen skal utrede samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene for Kommunal- og regionaldepartementet. Dette innebærer også å kartlegge gevinstene som foreløpig ikke er tatt ut, og vurdere hvordan gevinstene i enda større grad kan realiseres. Endelig rapport skal leveres i utgangen av januar 2012.