| Ny rapport: Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk

Ny rapport: Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk

Oslo, 04.05.2011

Vista Analyse har utarbeidet en rapport om norsk næringspolitikk der spørsmål knyttet til likebehandling av næringer og innovasjon gis særskilt oppmerksomhet. Vi viser at dagens næringspolitikk i stor grad bidrar til å fastholde eksisterende næringsstruktur og forsinke nødvendige omstillingsprosesser. Næringer med høye klimagassutslipp tilgodeses med omfattende støtte, samtidig som skattesystemet og forskningspolitikken i liten grad bidrar til å stimulere til FoU og nyskapning. Prinsippet om likebehandling må under dagens næringspolitikk vike til fordel for satsing på klart definerte områder.

Rapporten presenteres på IKT-Norges generalforsamling i dag.

Last ned rapporten

Les artikkelen Taper penger på fastgrodd næringspolitikk i Teknisk Ukeblad 3. mai.