Foto: Mussklprozz via Wikimedia commons (lisens: CC BY-SA 4.0)

Vista Analyse skal utrede drift av Gråkallbanen i egenregi

Oslo, 07.02.2023

Vista Analyse skal på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune utrede drift av Gråkallbanen i egenregi. Banen er i dag utført i privat regi av Boreal Bane AS, gjennom direktekjøp av AtB. Av historiske årsaker det det slik at Trøndelag fylkeskommune dekker tilskudd til kjøreoppdraget, og Trondheim kommune dekker tilskudd til drift og vedlikehold av banens infrastruktur.

Gråkallbanen er Trondheims eneste gjenværende trikkelinje og utgjør ett av totalt tre trikkeområder i Norge, sammen med Bybanen i Bergen og trikken i Oslo. Banen er en forstadsbane på i underkant av ni kilometer, og går fra St.Olavs gate i sentrum og opp til Lian i utkanten av Bymarka.

Dagens avtaler med Boreal utløper i 2025, og Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune ønsker å finne en langsiktig løsning for driften av banen, herunder ansvarsfordelingen mellom fylkeskommunen og kommunen. Det er fra politisk hold et ønske om å undersøke mulighetene for drift i egenregi.

- Dette prosjektet går inn i rekken av oppdrag som dreier seg om markedsregulering, organisering og finansiering av offentlige velferdsgoder. Vi gleder oss over at Trøndelag fylkeskommune har satt sin lit til oss, og skal levere en faglig solid utredning som vil gi et godt beslutningsgrunnlag for politikerne, sier daglig leder Haakon Vennemo.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR