To nye prosjekter om tiltak mot høye kraftpriser

Oslo, 31.01.2023

Vista Analyse har fått to nye prosjekter som omhandler virkemidler mot høye kraftpriser.

For Husbanken skal vi utarbeide et kunnskapsgrunnlag om mulige strømstøtteordninger rettet mot husholdninger, særlig de økonomisk vanskeligstilte. I tillegg til en prinsipiell drøfting av ulike måter å utforme støtteordningen på skal vi gjennomgå relevant forskningslitteratur og gi en oversikt over støtteordningene som har blitt innført i andre land.

For Nordic Energy Research skal vi kartlegge hvordan de nordiske landene har implementert krisetiltakene i EU Kommisjonens forordning av 6. oktober 2022. Videre skal vi analysere hvordan disse tiltakene vil påvirke det nordiske kraftmarkedet, særlig investeringer. I dette prosjektet er fokuset på engrosmarkedet.

Vi gleder oss til to spennende prosjekter om et aktuelt tema, sier prosjektleder Orvika Rosnes.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR