| Vista Analyse har utarbeidet prognoser for offshore helikoptertrafikk til norske lufthavner

Vista Analyse har utarbeidet prognoser for offshore helikoptertrafikk til norske lufthavner

Oslo, 02.08.2016

I samarbeid med Econ Consulting Group har Vista Analyse bistått Avinor med å utarbeide prognoser for bevegelser av offshore helikoptertrafikk fra/til norske luft­havner for årene 2016-2019. Et sammendrag av prognosene kan leses her.