| Vista Analyse har kartlagt erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging

Vista Analyse har kartlagt erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging

Oslo, 08.10.2014

På oppdrag for Miljødirektoratet har Vista Analyse utført en kartlegging av form og innhold i kommunenes og fylkeskommunenes klima- og energiplaner. Kart- leggingen innebar også å identifisere erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanleggingen. Vi finner at den tekniske delen av planleggingen er spesielt utfordrende. Utfordringene er størst i kommuner med få innbyggere som har begrensede ressurser til å bygge opp robuste fagmiljøer. Rapporten kan lastes ned her.