| KommuneNM 2014: Jo større blant de små, jo bedre

KommuneNM 2014: Jo større blant de små, jo bedre

Oslo, 28.07.2014

Årets kommunerangering, gjennomført på oppdrag av NHO, domineres av kommuner i Rogaland, Oslo og Akershus og Hordaland, mens de lavest rangerte kommunene ligger i Nordland, Troms og Finnmark. Det er signifikante sammenhenger mellom folketallet i mindre kommuner og de fleste indikatorene. Dette indikerer at sammenslåing av kommuner kan gi gevinster for regioners vekstkraft. Se NHOs oppsummering av oppslag i media.