| Vista Analyse har bistått UDI med å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse

Vista Analyse har bistått UDI med å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse

Oslo, 03.08.2016

Vista Analyse har i løpet av våren 2016 bistått UDI med å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyse av stegvis modernisering av Utledningsdatabasen og Utlendingsforvaltningens fagsystemer, samt en gevinstrealiseringsplan. Bistanden innebar at Simen Pedersen satt i UDIs lokaler, for å sikre kunnskapsoverføring og forankring av metodikk for prissetting av nyttevirkninger.