| Vista Analyse får rammeavtale med Norad om Olje for Utvikling

Vista Analyse får rammeavtale med Norad om Olje for Utvikling

Oslo, 11.12.2017

Vista Analyse har fått tildelt en rammeavtale om levering av konsulenttjenester til finanskomponenten av programmet Olje for Utvikling (OFU). OFU ble etablert i 2005. Da hadde Norge allerede i flere tiår bidratt med kompetanseoverføring innen petroleumsforvaltning til utviklingsland. Dette arbeidet har blitt betydelig trappet opp og utvidet gjennom OFU. Programmet bygger på en helhetlig organisering og rammeverk for petroleumssektoren og inkluderer ressurs-, finans-, sikkerhets- og miljøforvaltning, i tillegg til støtte til sivilt samfunn, media og parlament. I 2016 samarbeidet Ofu-programmet med 12 land: Angola, Cuba, Ghana, Irak, Kenya, Libanon, Mosambik, Myanmar, Sør-Sudan, Sudan, Tanzania og Uganda.

Rammeavtalen vil omfatte tjenester innenfor flere delområder: fiskalt regime/skattepolitikk, administrasjon av inntekter fra petroleumssektoren, makroøkonomi, offentlig finansforvaltning og petroleumsfond/naturressursfond. Til sammen 10 konsulenter vil inngå i Vistas kjerneteam på de ulike områdene. Dette omfatter partnere og ansatte i Vista så vel som norske og internasjonale underleverandører.

«OFU er et av flaggskipene i norsk bistand, og vi er veldig glade for å ha fått denne avtalen. Vi ser fram til et tett samarbeid med Norad og myndighetene i de ulike mottagerlandene i årene som kommer», sier Eivind Tandberg, ansvarlig partner for dette oppdraget i Vista Analyse.