| Er det behov for en nasjonal oversikt over tilgjengelige fosterhjem?

Er det behov for en nasjonal oversikt over tilgjengelige fosterhjem?

Oslo, 04.12.2017

På oppdrag for KS har Vista Analyse utredet om det er behov for en nasjonal oversikt over tilgjengelige, kommunalt rekrutterte fosterhjem. Vi har sett på hvordan en slik oversikt eventuelt kan utformes, samt hvilke forutsetninger som bør være oppfylt for at fosterhjem i oversikten kan brukes av andre kommuner enn den kommunen som har rekruttert hjemmet. Utredningen er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet.

Les rapporten her.