| Vista Analyse deltar på Arendalsuka

Vista Analyse deltar på Arendalsuka

Oslo, 12.08.2019

Ingeborg Rasmussen, partner i Vista Analyse, skal holde innlegg på to arrangementer på Arendalsuka. Tirsdag morgen vil hun delta på debatten om «Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg». Der vil presentere en ny rapport om utfordringsbildet helse- og omsorgstjenesten står overfor, og hva det betyr for muligheten til å gi likeverdige helse- og omsorgstjenester og muligheten til å rekruttere og beholde personell for å sørge for kompetanse, kvalitet og kapasitet i tjenestene.

Les mer om arrangementet her.

På onsdag vil Ingeborg delta på «Smartere offentlige innkjøp? Eksempelet transporttjenester» som arrangeres av NHO Transport. Ingeborg vil presentere en rapport om de samfunnsøkkonomiske konsekvensene av anbud i bussmarkedet.

Les mer om arrangementet her.

Les rapporten her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website