| En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass

En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass

Oslo, 08.08.2019

Michael Hoel, professor emeritus i samfunnsøkonomi og partner i Vista Analyse, har sammen med 8 andre norske økonomer publisert artikkelen "The case for a supply-side climate treaty" i tidsskriftet Science.

Les artikkelen her.

Artikkelen anbefaler at land som produserer olje, kull og gass samarbeider om å redusere produksjonen av disse ressursene. Hovedpunktene i Science-artikkelen er også gitt i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website