| Tre samfunnsøkonomiske analyser for Kystverket

Tre samfunnsøkonomiske analyser for Kystverket

Oslo, 30.08.2013

I løpet av våren 2013 har Vista Analyse gjennomført tre samfunns- økonomiske analyser for Kystverket. Tiltakene som er vurdert omhandler utdyping, merking og avkorting av molo i Båtsfjord fiskerihavn, Sommarøy fiskerihavn og i farleden inn til Polarbase i Hammerfest kommune. Vi har benyttet Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) for å vurdere tiltakene i Båtsfjord og Sommarøy. Rapportene kan lastes ned her: Båtsfjord, Sommarøy og Polarbase. Har du spørsmål til analysene ta kontakt med Simen Pedersen.