| Velkommen til Leonid, Anita og Herman!

Velkommen til Leonid, Anita og Herman!

Oslo, 09.09.2019

Vi har vært så heldige å få Leonid Andreev, Anita Einarsdottir og Herman Ringdal til Vista Analyse. Leonid kommer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og har tidligere jobbet som energiøkonomikonsulent for Bellona og som rådgiver for den russiske arbeidsministeren. Leonid har ekspertise innen finans (forsikring og pensjoner), energiøkonomi og arbeidsmarked. Leonid begynner 1. november. Anita har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har jobbet i seksjon for finansmarkedsstatistikk i SSB og som student i Norges Bank. Anita begynner i desember. Herman er siviløkonom med fordypning i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole og tar nå en mastergrad i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo. Herman begynner i september. Alle tre vil tilføre Vista Analyse viktig kompetanse og vi ser frem til at de begynner hos oss.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website