| Lars Thomas Dyrhaug til Vista

Lars Thomas Dyrhaug til Vista

Oslo, 29.11.2010

Lars Thomas Dyrhaug begynte i Vista Analyse 1. november. Han har drevet firmaet Energi & Strategi siden 1995. Gjennom sin karriere har han vært tilknyttet Norgeskraft AS, Gruppen for Ressursstudier, Norges Industriforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon og arbeidet med et bredt utvalg av problemstillinger innenfor energimarked, energibruk og klimapolitikk. Dyrhaug er cand polit fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen med fagene statsvitenskap, samfunnsøkonomi og offentlig rett. Dyrhaug vil styrke Vista med sin brede kompetanse fra energimarkedene. Han vil samtidig videreføre sine engasjementer fra Energi & Strategi.