| Tromsømarka gir helsegevinst

Tromsømarka gir helsegevinst

Oslo, 22.07.2015

Avisen Tromsø viser til vår studie av økosystemtjenester i norske byer og tettsteder. Her anslås årlige helse-gevinster av investeringene i Tromsø-marka på mellom 10 og 40 mill. kr.