| Trafikkgrunnlag for Ryfast

Trafikkgrunnlag for Ryfast

Oslo, 14.05.2012

Tor Homleid, Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm har utarbeidet et fagnotat som oppsummerer Vista Analyses arbeid med trafikkgrunnlag for Ryfast (tunnel som avløser to ferjesamband mellom Ryfylke og Nord Jæren). I tillegg til dokumentasjon av Vista Analyses egne trafikk­beregninger inneholder notatet en kortfattet oppsummering og vurdering av grunnlaget for Statens vegvesens trafikkprognoser.