| Kristin Magnussen til Vista Analyse

Kristin Magnussen til Vista Analyse

Oslo, 07.08.2012

Kristin har doktorgrad i miljøøkonomi med verdsetting av økosystemtjenester som spesialområde, og hun har lang erfaring fra oppdragsforskning, blant annet fra Østfoldforskning og Sweco. Kristin vil styrke Vista Analyse på analyser av økosystemtjenester, konsekvensutredninger og nytte-kostnadsanalyser på mange områder. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til Vista Analyse!