| To nye rapporter om netto ringvirkninger

To nye rapporter om netto ringvirkninger

Oslo, 05.04.2017

Nye Veier har behov for styrket kunnskapsgrunnlag om netto ringvirkninger i prioriteringen av vegstrekningene i Nye Veiers portefølje. Vista Analyse har laget to rapporter som svarer på oppdragsgivers behov.

I den første rapporten gis det en oppdatering av teoretisk og empirisk kunnskapsstatus og inkludering av netto ringvirkninger i nasjonale og internasjonale veiledere. Last ned rapporten her.

I den andre rapporten anslås netto ringvirkninger for åtte av prosjektene i Nye Veiers portefølje. Last ned rapporten her.