| Ti punkter for raskere planprosesser

Ti punkter for raskere planprosesser

Oslo, 18.04.2012

På oppdrag fra Byggenæringens Landsforening (BNL) har Vista Analyse utredet tiltak for raskere planprosesser for store veg- og jernbaneprosjekter. Med bakgrunn i en gjennomgang av dagens planprosesser foreslås et bredt spekter av tiltak både knyttet til statlig kvalitetssikring, beslutnings- og bevilgningsprosesser og planlegging etter plan- og bygningsloven.