| Skal utrede satellittbasert veiprising

Skal utrede satellittbasert veiprising

Oslo, 02.01.2019

Samferdselsdepartementet ønsker en utredning av satellittbasert veiprising for tunge kjøretøy, etter anmodning fra Stortinget. Vista Analyse, med Advokatfirmaet Sands og MapTrends AS som underleverandører, gikk til topps i konkurransen. Formålet med oppdraget er å utrede om et system med veiprising for tunge kjøretøy vil gi samfunnsøkonomiske gevinster sammenlignet med dagens innkrevingssystem. Systemet som anbefales skal føre til at brukere i så stor grad som mulig står overfor kostnader som gjenspeiler de faktiske samfunnsøkonomiske kostnadene transporten medfører. Disse kostnadene varierer f.eks. over type kjøretøy, område og tidspunktet man kjører. Vista Analyse og underleverandører ser med glede frem til å gjennomføre utredningen for departementet.