| Kommunenes tilbud til sine fosterhjem

Kommunenes tilbud til sine fosterhjem

Oslo, 20.12.2018

Vista Analyse i samarbeid med i2e har gitt et viktig kunnskapsgrunnlag fosterhjemsutvalgets utredning som ble lagt ut i går. Utredningen føyer seg inn i en lang rekke utredninger på barnevernfeltet fra Vista Analyse. Utvalget har utredet hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien

Les Vista Analyses rapport her.

Les pressemeldingen her.

Se overleveringen av NOU-en her.

Les NOU-en her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website