| Simen Pedersen til Vista

Simen Pedersen til Vista

Oslo, 01.09.2011

Simen Pedersen er en fast del av staben fra 1. september. Pedersen er samfunnsøkonom med erfaring som konsulent i Econ Pöyry og i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Hans spesialemner er konkurranse-/regulerings økonomi, kommunal-/regional økonomi, næringsøkonomi og kvalitetssikring av store statlige investeringer. Vista Analyse legger vekt på meget høy faglig kvalitet, og Pedersen vil styrke dette gjennom sin brede samfunnsøkonomiske kompetanse spesielt innen nytte-kostnadsanalyser, økonometriske analyser og kvantitative spørre undersøkelser.