| Henrik Lindhjem ny redaktør i Samfunnsøkonomen

Henrik Lindhjem ny redaktør i Samfunnsøkonomen

Oslo, 26.09.2011

Samfunnsøkonomen er Samfunnsøkonomisk forenings tidsskrift. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler og kommentarar om aktuelle samfunnsøkonomiske teoretiske og empiriske spørsmål og kommer ut med ni nummer i året.

Første nummer med Lindhjem ved rattet kom ut i september – gratulerer!

Gå til Samfunnsøkonomenes hjemmeside