| Regulering av havnekapital

Regulering av havnekapital

Oslo, 27.11.2015

På oppdrag av KS og KS Bedrift har Vista gjennomgått dagens regulering av havnekapitalen og vurdert hvilke effekter alternative reguleringer kan ha, både for havnene og for kommunene. Vi har gjennomgått dagens regulering, og begrunnelsen for denne, samt vurdert hvilke effekter alternative reguleringer (økt mulighet til å ta del av avkastningen eller økt mulighet til å bruke havneområder til andre formål) kan ha for kommunen og havnen. KS sin omtale av rapporten kan leses her, og rapporten kan lastes ned her.