Raskere og smartere samferdselsutbygging

Oslo, 07.09.2010

Fremdriften og effektiviteten i utbyggingen av norsk samferdsel hemmes av bindingen til finansiering over årlige statsbudsjetter. Forsinket gjennomføring bidrar i neste omgang til senere realisering av gevinstene ved prosjektene. Dette reiser behov for finansieringsformer som muliggjør rasjonell planlegging av prosjekter som krever bevilgninger over flere år.

Vista Analyse har på oppdrag fra NHO vurdert alternative finansierings- og gjennomføringsmodeller for investeringsprosjekter i samferdselssektoren. I rapporten anbefales et forsøk med prosjektfinansiering, der et utvalg prioriterte prosjekter sikres bevilgninger til hele prosjektet ved oppstart. Konkret anbefales en prøveordning med flerårig budsjettering innenfor en årlig ramme på 10 milliarder kroner. Dette tilsvarer ca. 30 prosent av de årlige planlagte investeringene i NTP og drøye 1 prosent av det samlede statsbudsjettet i 2010. En flerårig budsjettering innenfor slike definerte rammer vil derfor kunne gjennomføres uten vesentlig svekkelse av styringen av den samlede aktiviteten i økonomien.

Prosjektfinansieringen anbefales kombinert med mer effektive gjennomføringsformer, blant annet gjennom økt innslag av kontraktsformer som legger til rette for en samlet optimalisering av utbyggingsløsninger, drift og vedlikehold. Dette vil også kunne bidra til å unngå at vedlikehold nedprioriteres til fordel for oppstart av flere nye investeringsprosjekter uten forutsigbar ferdigstillelse.

Rapporten er omtalt på NHOs hjemmesider, og kan også lastes ned direkte her.

NHO arrangerer seminar om prosjektfinansiering tirsdag 30. september kl. 09.30 i Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27. Program og informasjon om påmelding finnes her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR