| Trender og fremtidsbilder for Asker kommune

Trender og fremtidsbilder for Asker kommune

Oslo, 22.03.2011

Vista Analyse har på oppdrag for Asker kommune levert rapporten “Trender og fremtidsbilder for Asker kommune”. Analysen skal brukes internt av Asker kommune, men kommuneplansjef Tor Arne Midtbø har lettet på sløret og presentert noen av hovedkonklusjonen i analysen i Asker og Bærum Budstikke. Det er spennende at Asker kommune trekker opp en debatt rundt sine langsiktige utfordringer nå når de arbeider med den videre utviklingen av Asker sentrum gjennom to store byutviklingsprosjekter. Bruk av scenariemetodikk burde også andre kommuner benytte seg av, sier økonomisk geograf Hanne Toftdahl hos Vista Analyse. Last ned oppslaget i Asker og Bærum Budstikke