| Rapport om bærekraftig drivstoff til luftfart

Rapport om bærekraftig drivstoff til luftfart

Oslo, 23.08.2017

En rapport som Vista Analyse har utarbeidet i samarbeid med Rambøll og Sintef for Avinor viser at det er mulig å nå målsettingen om at i 2030 skal 30 % (400 mill.liter) av alt drivstoff som fylles på selskapets lufthavner være bærekraftig biojetdrivstoff, og presenterer en skisse til virkemiddelbruk for å få til dette.

Last ned rapporten her.