| Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring av statlige investeringer

Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring av statlige investeringer

Oslo, 18.02.2011

Vista Analyse i samarbeid med Holte Consulting er innstilt til rammeavtale om ekstern kvalitetssikring av statlige investeringer, som en av fem grupperinger. Vista Analyse representerer et av Norges sterkeste faglige miljøer innen samfunnsøkonomisk analyse, mens Holte Consulting er et av Norges ledende miljøer innen prosjektstyring og usikkerhetsanalyse.

Denne rammeavtalen vil gjelde for perioden frem til 31. desember 2012, med opsjon for Finansdepartementet til å forlenge avtalen i ytterligere to år.

Vista Analyse har utført mange konseptvalgsutredninger, men har ikke tidligere vært inne som kvalitetssikrer av statlige investeringer. - Vi er svært glade for den bekreftelsen dette gir av vårt høye faglige nivå, leveringsdyktighet og uavhengighet. Erfaringen disse oppdragene gir, vil også komme også andre oppdragsgivere til gode, sier Daglig leder Ingeborg Rasmussen.