| Rammeavtale med NVEs internasjonale seksjon

Rammeavtale med NVEs internasjonale seksjon

Oslo, 10.01.2018

Internasjonal seksjon i NVE har tildelt rammeavtale for konsulenttjenester til Norconsult, med Vista Analyse som underleverandør. Rammeavtalen omhandler rådgivning innenfor energi og vannressursforvaltning i prosjekter som administreres av NVEs internasjonale seksjon. Vista-personell utgjør kjerneteamet på tre av de åtte fagområdene som omfattes av avtalen:

NVEs internasjonale arbeid innenfor utviklingsbistand er regulert gjennom en samarbeidsavtale med Norad. Både rammeavtalen med NVE og samarbeidet med Norconsult gir oss gode muligheter til å videreføre våre erfaringer fra andre prosjekter i energisektoren – i Norge og andre land, sier Haakon Vennemo, styreleder i Vista Analyse.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website