| Partner Ingeborg Rasmussen er gjenvalgt i nytt redaksjonsråd for Concept rapportserien

Partner Ingeborg Rasmussen er gjenvalgt i nytt redaksjonsråd for Concept rapportserien

Oslo, 13.10.2021

Ingeborg Rasmussen, som er partner og styreleder i Vista Analyse, er gjenvalg i nytt redaksjonsråd for Concept-rapportserien for perioden 2021-2025.

Concept-rapportserien er forskningsprogrammet Concepts egen rapportserie som presenterer forskningsresultater innen overordnet tilrettelegging og styring av store prosjekter og berørte fagområder. Concept-rapportserien er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Redaksjonsrådet skal bidra til å utvikle seriens forskningsmessige kvalitet, og består av fagpersoner fra ulike forskningsinstitusjoner.