| Øystein Hernæs til Vista Analyse

Øystein Hernæs til Vista Analyse

Oslo, 19.10.2015

Øystein Hernæs har doktograd i samfunnsøkonomi fra European University Institute i Firenze. I doktorgradsarbeidet og som forskningsmedarbeider på Frischsenteret har Øystein arbeidet med en rekke prosjekter innen arbeidsmarked, utdanning og politikk basert på empirisk analyse av norske data. Ett av prosjektene handler om hvordan bruk av vilkår for økonomisk sosialhjelp hos NAV påvirker unge sosialhjelpsmottakere, og var nylig gjenstand for større oppslag i Dagens Næringsliv og Dagsnytt 18. Øystein ønskes velkommen til oss!