| Nyttestyring av investeringsprosjekter

Nyttestyring av investeringsprosjekter

Oslo, 21.10.2019

Styring av nyttevirkninger er en viktig forutsetning for å sikre at offentlige midler brukes på en effektiv måte. Det har i mange tilfeller vist seg å være vanskelig å oppnå planlagte nyttevirkninger. Utfordringene knyttes både til hvordan mulige nyttevirkninger identifiseres, hvordan prosjektene utformes for å realisere virkningene, hvordan nyttevirkninger sikres i gjennomføringsfasen og hvordan driften legges opp for å maksimere faktiske nyttevirkninger. På oppdrag fra Concept-programmet har Vista Analyse og WSP gjennomført en analyse av nyttestyring i store offentlige investeringsprosjekter. Rapporten har vurdert nyere litteratur om dette , og sett på i praksis i fem caseprosjekter. Rapporten er utgitt som Arbeidsrapport nr 3 2019 fra NTNUs Concept-program.

Les rapporten her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website