| Anslag på og kartlegging av mobilapplikasjoner omfattet av krav til universell utforming

Anslag på og kartlegging av mobilapplikasjoner omfattet av krav til universell utforming

Oslo, 17.10.2019

Vista Analyse har på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), ved Tilsyn for universell utforming av ikt, beregnet hvor mange mobilapplikasjoner i Norge som omfattes av forskrift om universell utforming av ikt-løsninger. Mobilapplikasjoner er en raskt voksende kategori ikt-løsninger, og lite er kjent om hvor mange mobilapplikasjoner som omfattes av forskriften. Vi anslår at om lag 3500 applikasjoner er omfattet i dag, og at tallet vil stige til 6100 om to år når det tas bort en aldersbegrensning i forskriften.

Les rapporten her

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website