| Nytt prosjekt: Veileder for valg av levetid i infrastrukturprosjekter

Nytt prosjekt: Veileder for valg av levetid i infrastrukturprosjekter

Oslo, 29.10.2020

Vista Analyse skal på oppdrag fra Nye Veier AS vurdere hvilke levetider med tilhørende kriterier som bør brukes i infrastrukturprosjekter på vei, bane, sjøfart og luftfart. Arbeidet skal resultere i en faglig veileder for valg av levetid i ulike prosjekter. Vi ser frem til et faglig spennende og viktig oppdrag, sier daglig leder Haakon Vennemo.