| Nytt prosjekt: Veileder for valg av levetid i infrastrukturprosjekter

Nytt prosjekt: Veileder for valg av levetid i infrastrukturprosjekter

Oslo, 29.10.2020

Vista Analyse skal på oppdrag fra Nye Veier AS vurdere hvilke levetider med tilhørende kriterier som bør brukes i infrastrukturprosjekter på vei, bane, sjøfart og luftfart. Arbeidet skal resultere i en faglig veileder for valg av levetid i ulike prosjekter. Vi ser frem til et faglig spennende og viktig oppdrag, sier daglig leder Haakon Vennemo.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website