| Karbonpriser: Vista med råd til transportsektoren

Karbonpriser: Vista med råd til transportsektoren

Oslo, 23.10.2020

Det har en tid pågått en debatt i transportmiljøene om karbonpriser. Hvor høye bør karbonprisene være i samfunnsøkonomiske vurderinger av transport? Dette er egentlig en debatt om hvilken betydning vi bør tillegge klimagassutslipp når vi bygger en vei, jernbane eller flyplass. I en rapport fra i vinter diskuterte Vista Analyse spørsmålet og endte med å anbefale 1000 kroner per tonn CO2 på kort sikt. I et nytt notat til Nye veier utdyper Vistas Michael Hoel og Haakon Vennemo denne anbefalingen. Notatet kan leses her