| Karbonpriser: Vista med råd til transportsektoren

Karbonpriser: Vista med råd til transportsektoren

Oslo, 23.10.2020

Det har en tid pågått en debatt i transportmiljøene om karbonpriser. Hvor høye bør karbonprisene være i samfunnsøkonomiske vurderinger av transport? Dette er egentlig en debatt om hvilken betydning vi bør tillegge klimagassutslipp når vi bygger en vei, jernbane eller flyplass. I en rapport fra i vinter diskuterte Vista Analyse spørsmålet og endte med å anbefale 1000 kroner per tonn CO2 på kort sikt. I et nytt notat til Nye veier utdyper Vistas Michael Hoel og Haakon Vennemo denne anbefalingen. Notatet kan leses her

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website