Nytt prosjekt: Tenk om vi kan støvsuge CO2 rett ut av lufta!

Oslo, 08.06.2022

Vista Analyse og SINTEF har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å se på mulighetsrommet, teknologisk og økonomisk, for å ta i bruk teknologi for direkte fangst av CO2 i Norge. Miljødirektoratet trenger et kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere konsepter som har blitt lansert de siste årene, for å fange CO2 fra omgivelsesluft (Direct Air Capture, DAC) eller fra vann (Indirect Ocean Capture, IOC).

Island var tidlig ute med et slikt anlegg – kan et liknende anlegg bygges i Norge? Vi har ikke samme rike tilgang på varme fra grunnen som Island har. Hvilke muligheter finnes hos oss? Hvor finner vi gunstige lokaliteter? Hvor stort bør et slikt anlegg være for å være effektivt? Og sist, men ikke minst: hva vil noe slikt koste? For næringslivet og for samfunnet.

Her skal vi både antyde investeringsnivå og si noe om tiltakskostnaden – altså hvor store utslippsreduksjoner teknologien kan gi per krone.

Vi ser fram til å fordype oss i disse problemstillingene sammen med flinke kollegaer i SINTEF.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR