| Nytt prosjekt om universell utforming av IKT løsninger

Nytt prosjekt om universell utforming av IKT løsninger

Oslo, 02.10.2017

Vista Analyse skal på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomføre en utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav som følger av EU-direktiv 2016/2102 om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner.