| Nytt prosjekt om kostnader knyttet til plan- og designkonkurranser

Nytt prosjekt om kostnader knyttet til plan- og designkonkurranser

Oslo, 23.03.2018

Fra venstre: Egil Skavang (AiN), Ingeborg Rasmussen (Vista Analyse AS), Per Christian Opsahl (AFAG), Gisle Nataas (NAL), Katrine Hamre Sørlie (NAL) og Sverre Tiltnes (Bygg 21).Foto: NAL/Kjetil Husebø.

Vista Analyse skal kartlegge kostnader knyttet til plan- og designkonkurranser på oppdrag fra Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektenes Fagforbund (Afag), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Bygg21. Prosjektet tar for seg fire til fem prosjekter av ulik størrelse og type. Det skal gjøres en vurdering av kostnadsomfanget i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kartleggingen er ment å gi grunnlag for å utvikle bedre konkurransemodeller.

Les mer om prosjektet på Norske arkitekters landsforbund sin hjemmeside.