| Nytt prosjekt om fremtidig behov for jernbanetransport

Nytt prosjekt om fremtidig behov for jernbanetransport

Oslo, 21.03.2018

Vista Analyse og WSP Norge skal på oppdrag fra Jernbanedirektoratet utarbeide sannsynlige framtidsbilder som viser behovet for jernbanetransport mot 2050 for personer og gods. Dette arbeidet skal inngå som en del av informasjonsgrunnlaget til den kommende Nasjonale transportplanen for perioden 2022 til 2033 (NTP).

- Vi gleder oss til å ta fatt. Dette er et område vi har mye kompetanse på, sier daglig leder Tor Homleid i Vista Analyse.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website